580 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Thiết bị thảo luận với bộ chọn ngôn ngữ DCNM-DSL

ĐẶC ĐIỂM MỔI BẬT

– Có thể định cấu hình như một thiết bị tham gia, sử dụng kép hoặc chủ tọa

– Dấu hiệu ngôn ngữ bản địa

– NFC tích hợp để nhận dạng người tham gia nhanh

Ratings & Reviews

Review Thiết bị thảo luận với bộ chọn ngôn ngữ DCNM-DSL
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
Đánh giá Thiết bị thảo luận với bộ chọn ngôn ngữ DCNM-DSL
Gửi ảnh thực tế
0 ký tự (Tối thiểu 10)
  +

  Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Terms and Conditions

  Chưa có đánh giá nào.

  Similar Products

  Explore This Product

  X

  ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

  Thiết bị thảo luận với bộ chọn ngôn ngữ DCNM-DSL