Giỏ hàng

Từ khóa

LOA ELECTROVOICE X1 212

Loa Electro-Voice X Line Advance series là dòng loa phục vụ cho âm thanh trình diễn chuyên nghiệp, với thiết kế nhỏ gọn hệ thống bass loa 12 inch. Được

LOA ELECTROVOICE X12 128

Loa Electro-Voice X Line Advance series là dòng loa phục vụ cho âm thanh trình diễn chuyên nghiệp, X12 128 là dòng loa sub đôi 18 inch với công suất

LOA ELECTROVOICE X2 212

Loa Electro-Voice X Line Advance series là dòng loa phục vụ cho âm thanh trình diễn chuyên nghiệp, với thiết kế nhỏ gọn hệ thống bass loa 12 inch. Được

LOA ELECTROVOICE EKX12

Loa Electrovoice EKX series là dòng loa trung cao cấp của nhóm loa Potable, với dãy tần rộng cho chất tiếng trong và ấm có thể thỏa mãn cả những

Danh mục: Loa Electro-Voice EKX

LOA ELECTROVOICE EKX 15

Loa Electrovoice EKX series là dòng loa trung cao cấp của nhóm loa Potable, với dãy tần rộng cho chất tiếng trong và ấm có thể thỏa mãn cả những

Danh mục: Loa Electro-Voice EKX

LOA ELECTROVOICE EKX 12P

Loa Electrovoice EKX series là dòng loa trung cao cấp của nhóm loa Potable, với dãy tần rộng cho chất tiếng trong và ấm có thể thỏa mãn cả những

Danh mục: Loa Electro-Voice EKX

LOA ELECTROVOICE EKX 15P

Loa Electrovoice EKX series là dòng loa trung cao cấp của nhóm loa Potable, với dãy tần rộng cho chất tiếng trong và ấm có thể thỏa mãn cả những

Danh mục: Loa Electro-Voice EKX

LOA ELECTROVICE EKX-15S

Loa Electrovoice EKX series là dòng loa trung cao cấp của nhóm loa Potable, với dãy tần rộng cho chất tiếng trong và ấm có thể thỏa mãn cả những

Danh mục: Loa Electro-Voice EKX

LOA ELECTROVICE EKX-15SP

Loa Electrovoice EKX series là dòng loa trung cao cấp của nhóm loa Potable, với dãy tần rộng cho chất tiếng trong và ấm có thể thỏa mãn cả những

Danh mục: Loa Electro-Voice EKX

LOA ELECTROVICE EKX-18S

Loa Electrovoice EKX series là dòng loa trung cao cấp của nhóm loa Potable, với dãy tần rộng cho chất tiếng trong và ấm có thể thỏa mãn cả những

Danh mục: Loa Electro-Voice EKX

LOA ELECTROVICE EKX-18SP

Loa Electrovoice EKX series là dòng loa trung cao cấp của nhóm loa Potable, với dãy tần rộng cho chất tiếng trong và ấm có thể thỏa mãn cả những

Danh mục: Loa Electro-Voice EKX

Micro không dây cầm tay Electro-Voice RE3-ND76

Bộ không dây UHF có đầu Micro cardioid ND76 Bộ không dây cầm tay UHF có đầu micro cardioid điện động ND76 dùng cho biểu diễn với chất giọng sắc nét,

Danh mục: Micro không dây RE3

Micro không dây ELectro-Voice RE3 - ND86

Bộ không dây UHF có đầu Micro Supercardioid ND86 Bộ không dây cầm tay UHF có đầu micro supper cardioid điện động ND86 dùng cho biểu diễn acoustic với chất giọng

Danh mục: Micro không dây RE3

Micro không dây ELectro-Voice RE3 - ND96

Bộ không dây UHF có đầu Micro Supercardioid ND96 Bộ không dây cầm tay UHF có đầu micro cardioid điện động ND96 dùng cho biểu diễn với chất giọng chi tiết,

Danh mục: Micro không dây RE3

Micro không dây ELectro-Voice RE3 - ND420

Bộ không dây UHF có đầu Micro cardioid ND420 Bộ không dây cầm tay UHF có đầu micro cardioid điện động ND420 dùng cho biểu diễn với chất giọng tầng trung

Danh mục: Micro không dây RE3

Micro không dây ELectro-Voice RE3 - ND520

Bộ không dây UHF có đầu Micro Supercardioid ND520 Bộ không dây cầm tay UHF có đầu micro Supercardioid điện động ND520 dùng cho biểu diễn với âm thanh chi tiết,

Danh mục: Micro không dây RE3
090.8585.377