580 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

SENNHEISER

Sennheiser mua lại nhà sản xuất micro cao cấp Georg Neumann GmbH (thành lập năm 1928). Năm 2000, Sennheiser giới thiệu kỹ thuật âm thanh chùm “Audio Beam” ứng dụng rộng rãi trong các sản phẩm hãng trong hệ thống âm thanh công viên, triển lãm, trong PC…

X