580 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Phiên dịch chuẩn bị và quản lý giấy phép DCNM-LIPM

ĐẶC ĐIỂM MỔI BẬT

– Cho phép cấu hình và quản lý bàn thông dịch qua ứng dụng Cuộc họp hoặc API

– Cho phép cấu hình giải thích khác nhau cho mỗi cuộc họp

Ratings & Reviews

Review Phiên dịch chuẩn bị và quản lý giấy phép DCNM-LIPM
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
Đánh giá Phiên dịch chuẩn bị và quản lý giấy phép DCNM-LIPM
Gửi ảnh thực tế
0 ký tự (Tối thiểu 10)
  +

  Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Terms and Conditions

  Chưa có đánh giá nào.

  Similar Products

  Explore This Product

  X

  ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

  Phiên dịch chuẩn bị và quản lý giấy phép DCNM-LIPM