580 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Loa treo tường YAMAHA VXS "Model F" của Dòng VXS

X