580 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Loa âm tường JBL Control Contractor 100

X