Giỏ hàng

Hệ thống âm thanh bar - pub

Dự án One Plus Beer Club
Công trình Beer Club Thềm Xưa sử dụng dòng loa EKX và ZLX của Electrovoice
090.8585.377