Giấy phép người thuyết trình DCNM-LMS

ĐẶC ĐIỂM MỔI BẬT

Chia sẻ phương tiện từ máy tính trình chiếu từ xa

Màn hình chia sẻ được tự động chia tỷ lệ

Hệ thống PC đơn chạy phần mềm máy chủ và ứng dụng họp:
Windows server 2008 R2 64 bit hoặc: Windows server 2012 R2 64 bit (bao gồm tính năng .NET Framework 3.5): Bộ xử lý i7 4 lõi 2.5 GHZ. RAM 16 GByte. 20 GB dung lượng đĩa trống. Thẻ Ethernet 1 GB.
PC chạy phần mềm máy chủ trong hệ thống nhiều PC:
Windows server 2008 R2 64 bit hoặc: Windows server 2012 R2 64 bit (bao gồm tính năng .NET Framework 3.5): Bộ xử lý i7 4 lõi, 2,5 GHZ. RAM 16 GByte. 20 GB dung lượng đĩa trống. Thẻ Ethernet 1 GB.
PC chỉ chạy ứng dụng cuộc họp:
Windows 7 home premium 64 bit hoặc Windows 8.1 Pro / Windows 10 Pro 64 bit (bao gồm tính năng .NET Framework 3.5): Bộ xử lý i5 4 lõi, 2,4 GHZ. RAM 8 GByte. 20 GB dung lượng đĩa trống. Thẻ Ethernet 1 GB. Lưu ý: Windows 10 chỉ thích hợp để sử dụng với PC khách.
Hệ thống Hội nghị DICENTIS:Giấy phép DCNM-LSYS
Đánh giá sản phẩm
Đánh giá Giấy phép người thuyết trình DCNM-LMS
5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Giấy phép người thuyết trình DCNM-LMS
Gửi ảnh thực tế
0 ký tự (Tối thiểu 10)
  +

  Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Terms and Conditions

  Chưa có đánh giá nào.

  Sản phẩm liên quan

  Sản phẩm Sale

  Shopping Cart
  X
  Scroll to Top

  ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

  Giấy phép người thuyết trình DCNM-LMS