580 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép bỏ phiếu tại 1 ghế DCNM-LSVT

ĐẶC ĐIỂM MỔI BẬT

 • Thủ tục bỏ phiếu thân thiện với người dùng
 • Lựa chọn và kết quả bỏ phiếu có thể được tự động hiển thị trên các thiết bị DICENTIS Đa phương tiện và Thảo luận DICENTIS với màn hình cảm ứng
 • Kết quả bỏ phiếu có thể được hiển thị trong một bố cục khái quát
 • Các nút biểu quyết có màu trực quan để dễ sử dụng
 • Sử dụng lại giấy phép bỏ phiếu cho ghế mới nếu ghế cũ bị xóa

Ratings & Reviews

Review Giấy phép bỏ phiếu tại 1 ghế DCNM-LSVT
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
Đánh giá Giấy phép bỏ phiếu tại 1 ghế DCNM-LSVT
Gửi ảnh thực tế
0 ký tự (Tối thiểu 10)
  +

  Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Terms and Conditions

  Chưa có đánh giá nào.

  Similar Products

  Explore This Product

  X

  ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

  Giấy phép bỏ phiếu tại 1 ghế DCNM-LSVT