Trường Thịnh

top

Thiết kế hệ thống M&E - Âm Thanh - Ánh Sáng

Thiết kế hệ thống M&E - Âm Thanh - Ánh Sáng

Thiết kế hệ thống M&E - Âm Thanh - Ánh Sáng

20/04/2016

Sau khi khảo sát, tư vấn, chúng tôi có đội ngũ chuyên gia trong việc thiết kế hệ thống âm thanh trên bản vẽ trước khi đưa vào thi công lắp đặt thực tế nhằm đảm bảo về thời gian cũng như chất lượng sản phẩm tốt nhất

Đọc tiếp