Trường Thịnh

top

Thiết kế hệ thống M&E - Âm thanh - Ánh sáng

Thiết kế hệ thống M&E - Âm Thanh - Ánh Sáng

Thiết kế hệ thống M&E - Âm Thanh - Ánh Sáng

12/01/2016

Sau khi khảo sát, tư vấn, chuyên gia của chúng tôi sẽ lên thiết kế hệ thống trên bản vẽ trước khi đưa vào thi công lắp đặt thực tế nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, thẩm mĩ và tiến độ công trình.

Đọc tiếp