580 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Chuẩn bị bỏ phiếu và quản lý giấy phép DCNM-LVPM

ĐẶC ĐIỂM MỔI BẬT

 • Vòng biểu quyết có thể được chuẩn bị trước và lựa chọn thuận tiện trong cuộc họp
 • Ủy quyền biểu quyết cá nhân có thể được xác định cho người tham gia
 • Lưu trữ an toàn và dễ dàng truy cập dữ liệu biểu quyết để phân tích sau cuộc bỏ phiếu hoặc sau cuộc họp
 • Tổng số và lựa chọn kết quả biểu quyết tạm thời cho biểu quyết công khai và bỏ phiếu kín
 • Dễ dàng truy cập dữ liệu của bên thứ ba thông qua API hệ thống

Ratings & Reviews

Review Chuẩn bị bỏ phiếu và quản lý giấy phép DCNM-LVPM
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
0% | 0 đánh giá
Đánh giá Chuẩn bị bỏ phiếu và quản lý giấy phép DCNM-LVPM
Gửi ảnh thực tế
0 ký tự (Tối thiểu 10)
  +

  Lưu ý: để đánh giá được phê duyệt, vui lòng tham khảo Terms and Conditions

  Chưa có đánh giá nào.

  Hỏi đáp

  Chưa có bình luận nào

  Similar Products

  Explore This Product

  X

  ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN

  Chuẩn bị bỏ phiếu và quản lý giấy phép DCNM-LVPM